Værd at vide

Få svar på dine spørgsmål
Vil vil gøre vores bedste, for at vores elever, får et godt forløb.

Inden du starter

Der skal nok regnes med at et kørekort tager imellem 12-14 uger.

Det er er muligt at erhverve kørekort til personbil med automatgear.
Det betyder, at du får en kode i kørekortet og kun må køre biler med automatgear efterfølgende.

Koden kan annulleres ved at du kommer til en ny køreprøve I en bil med manuelt gear.

Ja man må godt holde pause, men det er bestemt ikke noget vi vil forslå at man gør da man helst skal holde et sammenhængende undervisningsforløb.

Når teoriprøven er færdig, bliver man meddelt straks om man er bestået eller ej. Man vil få oplyst hvilke emner man har besvaret med fejl.

Kørerprøven vil vare over 25 min. for kategori B, og vil indebære kontrol om identitet, kontrol af køretøjet med mere. 

Prøven vil ske i en godkendt skolevogn, som for det meste er den der er taget lektioner i.

Prøven udføres med en sagkyndig ved på passagerside. Ens kørelærer kan, hvis ingen indvendinger fra sagkyndig, side på bagsædet.

Sker der mindre fejl under prøven er det ikke ens betydning i at man har dumpet. Det er helheden af prøven der skal bedømmes ud fra.

Man meddeles lige efter prøven om man er bestået eller hvilket ting der har gjort at man skal op til en ny køreprøve.

Under denne del bliver man undervist i forholdet til bilens opførelse i uvante situationer. 

Bremse og undvigelsesmanøvre er nogle af de test man kommer igennem.

Forvent 4-5 timer på anlægget hvor man er ca. 6 elever afsted pr. gang.

Forløbet bliver planlagt med din kørelærer så du er bevidst om hvornår det skal forgå. 

Du bedes bestille tid hos din egen læge, så du kan medbringe din lægeerklæring en af de første gange til teori. 

Den må max være 6 mdr. gammel, når den afleveres på borgerservice. Husk at du skal medbringe et pas foto. 

Vær opmærksom på, at såfremt du skulle have problemer med dit helbred, kan du forvente at lægeerklæringen skal sendes videre til embedslægen, og dette kan forsinke prøvebestillingen.