Inden du starter

Det vigtigste at du læser tingene igennem inden du starter hos os. Der er nogle ting der skal gøres inden man starter, som bl.a. lægeerklæring. 

Vigtig information inden du starter

Du bedes bestille tid hos din egen læge, så du kan medbringe din lægeerklæring en af de første gange til teori. 

Den må max være tre mdr. gammel, når den afleveres på borgerservice. Husk at du skal medbringe et pas foto. 

Vær opmærksom på, at såfremt du skulle have problemer med dit helbred, kan du forvente at lægeerklæringen skal sendes videre til embedslægen, og dette kan forsinke prøvebestillingen.

Betaling af lægeerklæring er egen betaling da det er egen læge der fastsætter prisen for dette. 

Det er obligatorisk at man har et færdselsrelateret førstehjælpsbevis. 

Beviset må ikke være mere end 1 år gammel og skal være påstemplet: Dansk Førstehjælps Råd

Skulle du ikke være i besiddelse af et sådan bevis tilbyder førstehjælps kursus. Information om dette får du første aften til teori.

Førstehjælpskursus koster, 600 kr.

Du skal være minimum 16 år og 9 måneder for at kunne starte til kørekort.

Er du endnu ikke fyldt 18 år skal begge forældre give samtykke til du må tage kørekort. Har begge forældre myndighed skal begge forældre skrive under.

Der vil blive udleveret blanket til første teori.

På manøvrebanen kommer du til at udføre forskellige manøvre ved lav hastighed.

Man kører maks tre elever på banen i hver sin bil. 

Aflysning af manøvrebane skal ske senest 24 timer før afholdelse, ellers vil man blive opkrævet ny betaling.

Leje af manøvrebane og 4 kørelektioner, 1.550 kr.

Efter endt undervisning på manøvrebane vil man skiftevis have teori og køretimer. 

Aflysning skal ske senest 24 timer før aftalt kørsel. Udeblivelse fra aftalt lektion vil normalt medføre ny betaling. Ekstra kørelektioner koster 550 kr.

1 lektion har varighed på 45 minutter.

Her skal der bruges 4 lektioner af 45 minutter med både lav og høj hastighed.

Øvelserne foregår på tør og glat kørebane.

Adressen til anlægget er:

Center Ellested 

Ellestedvej 5,
5853 Ørbæk.

Afgift opkræves, når der bestilles prøver. Denne pris er 1.000 kr.

Dette gebyr til færdselsstyrelsen gælder for en teori- og en køreprøve. 

Hvis man er uheldig og ikke består enten teori- eller køreprøve, skal der betale et nyt gebyr på 1.000 kr. 

Afbud til teori- og køreprøve skal ske senest 4 hele hverdage før prøvetidspunktet ellers vil du blive opkrævet nyt gebyr/afgift. 

Jeg kan først bestille teoriprøve, når alle 3 ovenstående punkter er opfyldt (lægeerklæring, førstehjælp og samtykke under 18 år). Der kan være ventetid ved færdselsstyrelsen, så jo før det er i orden, jo hurtigere kan man komme til.

Den skriftlige prøve er tilfældige udvalgte serier blandt rigspolitiets teorisæt. Man skal derfra afkrydse et skema med sine besvarelser.

Teorilokalet lukkes efter mødetid, og kommer man for sent er der ingen adgang. Man skal derfor bestille ny prøve og betale nyt gebyr.

Når teoriprøven er færdig, bliver man meddelt strakt om man er bestået eller ej. Man vil få oplyst hvilke emner man har besvaret med fejl.

Så gælder det. Du har nu gennemgået alt hvad loven kræver. 

Du skal nu vise en prøvesagkyndig at du er i stand til at klare dig selv i trafikken.

Er man uheldig ikke at bestå køreprøve koster det 550 kr. at leje skolevognen til en ny køreprøve, samt nyt gebyr til færdselsstyrelsen på 1.000 kr.

HUSK gyldig billede id til både teori- og køreprøve. Pas, kørekort eller opholdstilladelse. 

Første betaling sker 3. gang man er til teori, og sidste del sker 8. gang. Dette omhandler kun selve teori- og køretimer. 

Ud over skal der betales for lægeerklæring, foto, prøver og førstehjælp.